Doanh nghiệp


Aptech-news-wwww.gillyvu.vn-16
Tên website: VNNDESIGN
Mô tả ngắn :

VNNDESIGN Là nhà cung cấp giải pháp, tư vấn thiết kế nhận diện thương hiệu và truyền thông quảng cáo cho cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. VNNDESIGN đã trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong nhiều lãnh vực hoạt động khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Google và chuyên sâu vào lĩnh vực thiết kế đồ họa, website làm trọng tâm phát triển. Với phương châm: Phát triển bền vững, coi trọng chữ tín. Lấy khách hàng làm trung tâm, coi trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hiểu rỏ sứ mệnh dịch vụ và chỉ đảm nhận khi có khả năng. Tuân thủ những quy định của pháp luật.